مقاله پراکنش جمعیت و فعالیت (مطالعه موردی: شهرستان اسلام شهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا از صفحه ۱۲۰ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: پراکنش جمعیت و فعالیت (مطالعه موردی: شهرستان اسلام شهر)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکنش ناموزون
مقاله رانش
مقاله جمعیت
مقاله فعالیت
مقاله توسعه ناموزون
مقاله سکونتگاه غیررسمی
مقاله اسلام شهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی نیا جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شمس پویا محمدکاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه کلان شهرها با مسائل و چالش های بسیاری روبرو هستند که شناخت این چالش ها به منظور مواجهه، عبور از آن و نیز تلاش به منظور توسعه پایدار محیط حائز اهمیت بسیاری است. از جمله این چالش ها می توان به پراکنش ناموزون جمعیت و فعالیت در ناحیه پیرامونی کلان شهر تهران به ویژه شهرستان اسلام شهر اشاره کرد. در این پژوهش این گونه استدلال شده است که ساختارها و رویه های مدیریتی، همچنین نقص قوانین و برنامه ریزی ها منجر به رانش جمعیت (به ویژه فرافکنی مهاجران و کم درآمدها) از تهران به اسلام شهر شده است و در غیاب مدیریت شهری یکپارچه، شاهد رانش جمعیت از اسلام شهر به نواحی پیرامونی و نیز بروز و تشدید اسکان غیررسمی در آن هستیم. همچنین وجود کارگاه های صنعتی و خدماتی و پراکندگی و تداخل آن با کاربری مسکونی در سطح شهر و نیز با انتقال فعالیت های انبارداری و باربری از تهران به اسلام شهر و گسترش آن، منطقه را با مسائل و چالش های بسیاری روبرو ساخته است. لذا با توجه به مجموع مواردی که ذکر آن رفت می توان شاهد نزول سطح کیفی زیست، بروز مسائل امنیتی، هجوم بی رویه جمعیت به اراضی کشاورزی و افزایش روند ساخت و سازهای یک شبه ساخته شده و به عبارتی رشد خودرو و بی ضابطه در محدوده مورد مطالعه بود که بر خلاف منطق توسعه پایدار شهری خواهد بود. بنابراین شناخت و تحلیل عوامل زمینه ساز پراکنش (ناموزون) جمعیت و فعالیت و غنی بخشیدن به ادبیات علمی در این زمینه به ویژه در رابطه با محدوده مورد مطالعه از اهداف این پژوهش است. پژوهش حاضر می تواند در زمینه آسیب شناسی طرح ها، برنامه ریزی ها و اقدامات گذشته به ویژه در عرصه مدیریت کلان شهری و محدوده مورد مطالعه و اجتناب از دوباره کاری در این زمینه مفید افتد.