سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد استواری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری

چکیده:

این تحقیق اولین گزارش ازشناسایی و معرفی گونه Phrynocephalus mystaceus (Pallas1776 از استان خراسان جنوبی می باشد که بین فروردین ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۰ درشهرستانهای فردوس سرایان و بشرویه در استان خراسان جنوبی انجام گرفت طبق بررسی های انجام گرفت منطقه حفاظت شده مظفری درفردوس کویر شهرسه قلعه درسرایان و کویر شهربشرویه دربشرویه به عنوان نقاط جدیدی از پراکنش این جنس درشرق کشور مشخص و تایید شدند. دراین تحقیق گونه های Teratoscincus scincus, T. bedriagai, Crossobamon eversmanni, Phrynocephalus scutellatus, Trapelus agilis, Eremias lineolata, E. intermedia به عنوان گونه های هم جاSympatric با این گونه شناسایی شدند و ویژگیهای دیگری مانند خصوصیات زیستگاه پوشش گیاهی رفتار تغذیه و دشمنان طبیعی نیز مورد مطالعه قرارگرفتند.