سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ربابه معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

چگونگی توزیع فلورایددر آبهای زیرزمینی بهعلت تاثیر قابل ملاحظه ی آن برسلامت انسان بسیار مورد توجه می باشد شمال استان آذربایجان غربی پلدست بازرگان و ماکو شمال غرب ایران منطقه ای است که درنتیه غلظت بالای فلوراید در آب مصرفی ساکنین علائم ناشی از مسمومیت های فلورایدی فلوروسیس مشهود است درمناطق فوق سنگهایبازالتی مربوطبه آخرین مرحله فعالیت آتشفشان آرارات واقع در خاک ترکیه گسترش زیادی دارند به منظور بررسی چگونگی توزیع فلوراید درآبهای شمال استان نمونه برداری گستردها ی از چاه ها چشمه ها آبهای سطحی منطقه انجام شد که درنتیجه مطالعه نقشه های توزیع آنومالی مناطق با حداکثر میزان فلوراید درطول رودخانههای زنگ ما رو ساری سو مشخص گردید نمونه های آبی با غلظت بالای فلوراید هم در سنگهای بازالتی و هم غیربازالتی حضور دارند.