سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن زارع مایوان – دانشگاه تربیت مدرس گروه علوم گیاهی
سیدمحمدباقر نبوی – سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست دریایی
عبدالرضا کرباسی –
اصغر محمدی فاضل – آموزشکده محیط زیست کرج

چکیده:

منابع غذایی شیلاتی بویژه ماهیان در محدوده حوزه آبخیز کارون نقش عمده ای در تغذیه مردم منطقه دارند با توجه به منابع آلاینده صنعتی – نفتی و نیز فعالیت های نظامی – قهری در این حوضه آبخیز ضرورت بررسی پراکنش آلودگی و رسوبات و ماهیان در محدوده آبادان خرمشهر در محدوده رودخانه های اروند رود حفار و بهمنشیر از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مورد توجه قرارگرفت. به همین لحاظ نمونه برداری از رسوبات ۳۰ ایستگاه درمحدوده آبادان خرمشهر طی سال ۱۳۸۸ به عمل آمد و یکصد نمونه ماهی از دو گونه غالب مورد آنالیز دستگاهی ICP برای فلزات سنگین ، Cd ، Co ، Cr Fe و Al مطابق با روشهای MOOPAM انجام گرفت تمام فلزات سنگین در رسوبات و ماهیان مشاهده شدند غلظت فلزات سنگین در ماهیان بطور نسبی و کلی کمتر از غلظت آنها در رسوبات می باشد. رودخانه بهمنشیر بویژه بخش انشعاب آن از رودخانهکارون بیشترین مقدار آلودگی در رسوبات و ماهیان را نشان داد.