مقاله پراکنش آلودگی منابع آب زیرزمینی به نیترات در محیط GIS: مطالعه موردی دشت سنقر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: پراکنش آلودگی منابع آب زیرزمینی به نیترات در محیط GIS: مطالعه موردی دشت سنقر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیترات
مقاله کود ازته
مقاله آب زیرزمینی
مقاله GIS
مقاله سنقر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستاره پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی امیرحسام
جناب آقای / سرکار خانم: زینتی زاده علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: نیترات از عوامل آلاینده منابع آب زیرزمینی است که در غلظت های بالاتر از حدود مجاز منجر به مخاطرات بهداشتی مانند متهموگلوبینمیا و تشکیل ترکیبات نیتروزآمین می گردد. هدف این مطالعه اندازه گیری میزان نیترات، علل و منشا آلودگی و پهنه بندی غلظت نیترات در منابع آب شرب روستاهای شهرستان سنقر بود.
روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، ۷۳ مورد نمونه برداری آب از تمام منابع آب زیرزمینی دشت سنقر، طی دو دوره زمانی پرآب (اسفند ۱۳۸۹) و کم آب (مهر ۱۳۹۰) انجام شد و با روش اسپکتروفتومتری میزان نیترات آن تعیین گردید. نتایج با استانداردهای ملی، مقایسه و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و ۹٫۳ Arcview GIS تحلیل شد. نقشه پراکنش غلظت در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ترسیم و عوامل تاثیرگذار بر تغییرات نیترات بررسی شد.
یافته ها: غلظت نیترات منابع آب دشت سنقر در محدوده ۳٫۰۹-۸۸٫۵ میلی گرم بر لیتر در نوسان بود. در یک ایستگاه غلظت نیترات در فصل پرآب و کم آب به ترتیب با ۸۸٫۵ و ۷۱٫۴ میلی گرم بر لیتر، بیشتر از حداکثر مجاز بود. با توجه به نقشه ها، غلظت نسبتا بالای نیترات در محدوده شرق و جنوب شرق منطقه مشاهده شد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد تغییرات غلظت نیترات با تغییرات عمق سطح ایستابی رابطه عکس دارد. ضخامت کم آبرفت، قرار گرفتن چاه در پایین دست زمین های کشاورزی، کشاورزی بودن منطقه، شستشوی نیترات از خاک های کشاورزی و کاربرد وسیع کودهای ازته، به عنوان علل آلودگی در یک ایستگاه ارزیابی شدند.