سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریده مالکی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، و
احمد خاکزاد – دکتری اقتصادی، دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه
محمدرضا جعفری – دکتری اقتصادی، استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در زون ایران مرکزی، کمربند ماگمایی ارومیه – دختر، جنوب شرق نوار دهج- ساردوئیه و در ۵۴ کیلومتری شرق و جنوب شرق شهرستان جیرفت در استان کرمان قرار دارد. بررسی پراکندگی ژئوشیمیایی مس، مولیبدن، طلا و نقره در منطقه لردخیزان نشان می دهد که میانگین عیار مس و مولیبدن در محدوده به ترتیب حدود ۰٫۲ درصد و ۱۵٫۵۶ گرم در تن می باشد. همچنین میانگین عیار طلا در منطقه لردخیزان ( PPb ) 9.486 ومیانگین عیار نقره در تمامی نمونه های مربوط به اندیس مس لردخیزان کمتر از یک گرم در تن یعنی حدود ۰٫۷۸ گرم در تن) می باشد.