سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمودرضا همامی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سعیده اسمعیلی – کارشناس ارشد محیط زیست
حسین اکبری فیض آبادی – کارشناس ارشد محیط زیست

چکیده:

گربه شنی یکی ازپستانداران گوشتخوار ساکن زیست گاه های بسیارخشک است و به دلیل الگوی فعالیت و نوع زیستگاه ردیابی این گونه بسیار دشوار میب اشد این مطالعه با هدف بررسی حضور گربه شنی بدست آوردن نمایه ای از فراوانی و تعیین زیست گاه های مناسب این گونه درپناهگاه حیات وحش عباس آباد انجام گرفت درمرحله اول کلیه گزارشات مربوط به مشاهده گربه شنی درسالهای گذشته جمع آوری گردید سپس درزیست گاه هایی که گونه ثبت شده بود از طریق پرژکتور کشی اقدام به ثبت مشاهده گربه شنی گردید تراکم لانه های گونه با شمارش درترانسکتهای نواری براورد گردید غنای گونه ای و تراکم جوندگان درزیستگاه های انتخاب شده با استفاده از روش تله گذاری و شمار کلونیها و لانه ها درترانسکتها بررسی شد نتایج نشان داد که گربه شنی غالبا درنیمه غربی و در۵ بخش اصلی منطقه به نامهای مشجره ریگ جن، سیاه پشته دربندو دشت مغون – معراجی حضور دارد دراین مطالعه ۹ گونه جونده که طعمه های بالقوه گربه شنی را تشکیل میدهند شنایایی گردید نتایج بدست آمده از بررسی تراکم لایه های جوندگان دردو زیستگاه چوپانان و مشجره نشان دهنده تراکم بسیاربالای لانه های جوندگان درزیست گاه های گربه شنی است.