مقاله پراکندگی و برخی ویژگی های بیولوژیکی سویه های گندم و جو ویروس کوتولگی گندم در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۱۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: پراکندگی و برخی ویژگی های بیولوژیکی سویه های گندم و جو ویروس کوتولگی گندم در ایران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمینی ویروس
مقاله جو
مقاله زنجرک Psammotettix alienus
مقاله گندم
مقاله ماستری ویروس
مقاله ویروس کوتولگی گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی پور مائده
جناب آقای / سرکار خانم: بهجت نیا سیدعلی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری فر علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدپناه کرامت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری های کوتولگی و زردی در غلات که توسط ویروس های گروه کوتولگی زرد جو (BYDV)، کوتولگی زرد غلات  (CYDV)و ویروس کوتولگی گندم (WDV) ایجاد می شوند خسارت زیادی به این محصولات در ایران وارد می نمایند. حداقل دو سویه از WDV، سویه جو (WDV-B) و سویه گندم (WDV-W)، گزارش شده اند. در این مطالعه پراکنش سویه های WDV در مزارع غلات ایران مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از مزارع گندم و جو در سه استان چهارمحال و بختیاری، فارس و یزد طی سال های ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ نمونه برداری انجام شد. در مورد این نمونه ها و نمونه های مربوط به سال های ۱۳۸۵ – ۱۳۸۴، از چند استان دیگر، مراحل استخراج دی ان ای ویروس، آزمون PCR با آغازگرهای اختصاصی در سطح سویه و تعیین ترادف انجام شد. بررسی ها نشان داد که این ویروس در تمام مناطق نمونه برداری شده وجود دارد. از ۲۷۰ نمونه با علائم کوتولگی و زردی ۱۵۵ نمونه به WDV آلوده بودند که از بین آن ها ۸۵ نمونه (۵۵ درصد) آلوده به WDV-W و ۷۰ نمونه (۴۵ درصد) آلوده به WDV-B بودند. نتایج این بررسی نشان داد که در شرایط طبیعی WDV-W علاوه بر گندم، جو را نیز آلوده می کند اما WDV-B به طور طبیعی تنها از جو آلوده جدا می شود. بنابراین هر دو سویه WDV همراه با ویروس های گروه BYDV از عوامل اصلی ایجادکننده زردی و کوتولگی در مزارع غلات ایران هستند. با توجه به پراکنش وسیع WDV در مناطق مختلف کشور، انتقال آن توسط زنجرک به گیاهان گندم و جو به اثبات رسید. شناسایی ناقل WDV با توجه به شکل اندام تناسلی جنس نر انجام شد و گونه Psammotettix alienus به عنوان ناقل WDV در ایران معرفی شد.