سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی نورحسینی نیاکی – اعضای باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
زینب السادات بایگان –

چکیده:

آفات و بیماریها هر سال مقادیر زیادی از محصول برنج را از بین میبرند. در این میان کرم ساقهخوار برنج بیشترین سهم را دارد. امروزه با وجود مشکلاتی که سموم شیمیایی بوجود آوردهاند، استفاده از مبارزه تلفیقی با این آفت بسیار کاربردی میباشد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر پذیرش کنترل بیولوژیکی کرم ساقهخوار برنج توسط زنبور تریکوگراما در منطقه طوالش استان گیلان صورت گرفت. برای این منظور از یک روش تحقیق پیمایشی استفاده شد. در مجموع ۱۸۴ برنجکار مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت آماری معنیداری بین دو گروه پذیرنده و نپذیرنده کنترل بیولوژیکی کرم ساقهخوار برنج بر حسب متغیرهای میزانتحصیلات، میزان شرکت در فعالیتهای آموزشی-ترویجی، نیروی کار مزرعه و تعداد دام وجود دارد