سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد فراهی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمد قلی پور –
عاطفه حقیقت –

چکیده:

رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات درطی دو دهه اخیر درتوسعه و ایجاد یک رویکرد جدید آموزشی نقش بسزایی داشته است مهارتی مانند یادگیری الکترونیکی می تواند پاسخی به موقع به تغییرات فزاینده فناوری و امکان استفاده از دانش جدید و مدیریت صحیح برنامه های آموزشی درعصر اطلاعات و ارتباطات باشد اما یکی از چالشهایی فناوری جدید پذیرش ان از جانب کاربران می باشد نقش آموزش الکترونیکی درسیستم های پزشکی و سلامت به سرعتدرحال گسترش می باشد و پذیرش این فناوری از جانب پزشکان به عنوان قشرمهم سیستم سلامت درگذراندن دوره های آموزش مداوم پزشکی CME بسیار حائز اهمیت می باشد هدف این مطالعه شناسایی و معرفی عوامل خارجی موثر درپذیرش آموزش الکترونیکی براساس مدل پذیرش فناوری TAM می باشد براساس این مدل عوامل خارجی می توئاندذهنیت مثبتی درافراد نسبت به مفید بودن و راحتی استفاده از فناوری آموزش الکترونیکی ودرنهایت تصمیم به استفاده و پذیرش آن ایجاد کنند.