سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زین العابدین روحانی – کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیر
میر بهادر قلی آریا نژاد –

چکیده:

توسعه سیستم های الکترونیکی درسده های اخیر و ورود به اینترنت به عرصه کسب و کار موجب تغییرات اساسی در نحوه تبادلات فرهنگی اقتصادی و اجتماعی جوامع شده است با استفاده از فناوری اطلاعات افزایش کارایی کیفیت خدمات بهداشتی درمانی مبتنی برمستند کردن توانمندسازی افزایش دسترسی به خدمات نظام سلامت و تامین عدالت را باعث می شود و به عبارت دیگر نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی را متحول می سازد همچنین با توجه به تاکیدات دولت خدمتگزار درحذف حضور فیزیکی کارکنان و انجام فعالیت ها به صورت دورکاری یکی ازمهمترین عوامل موفقیت دورکاری فراهم کردن سازوکار نرم افزاری کار می باشد لذا استفاده از فناوری اطلاعات گامی اساسی درانجام دورکاری به حساب می آید روش پژوهش این تحقیق که برای اولین بار درسازمان های بهداشتی و درمانی درایران انجام گردیده بصورت موردی مداخله ای و کاربردی به می باشد جامعه آماری این پژوهش را بیماران و کارکنان یکی از درمان گاه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل میدهند.