سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

میر مصطفی حسینیون – عضو هیات علمی همکار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله اطلاعات مربوط به چگونگی تلفیق و مراحل تدوین ، انتشار و اجباری شدن استانداردهای مذکور در کشور بیان گردیده است. از طرفی دیگر متغییر های کاربردی در مراحل تولید محصولات صنعتی و سازه های جوشکاری شده با فرایند خاص جوشکاری Special processes به جامعه صنعتی کشور به شرح ذیل اعلام گردیده است. ۱-گزارش اجمالی طرح ملی ساماندهی صنعت جوش و بازرسی ان ۱-۱-معرفی خطمشی سازمان بین المللی استاندارد نسبت به استاندارد ۳۸۳۴ ۱-۲-اعلام بخشنامه شماره ۴۶۶۴۶/۱۱۷۹ معاونت محترم ریاست جمهوری ، مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر اجباری شدن استانداردهای ملی به شماره های ۳۸۳۴/۵۹۶۱/۵۹۶۲ ۱-۳- اقدامات انجام شده در زمینه طرح ساماندهی صنعت جوش و بازرسی ۱-۴- راهنمای عمومی استقرار استاندارد ISIRI/ISO 3834 در مراحل ساخت