مقاله پذیرش سخن مدعی بدون بینه با رویکردی به قاعده «کلما لا یعلم الا من قبل المدعی، یقبل قوله فیه بلا بینه» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: پذیرش سخن مدعی بدون بینه با رویکردی به قاعده «کلما لا یعلم الا من قبل المدعی، یقبل قوله فیه بلا بینه»
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدعی
مقاله منکر
مقاله بینه
مقاله تصدیق مدعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیشاهی قلعه جوقی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مواردی سخن مدعی، بر پایه قاعده «کلما لا یعلم الا من قبل المدعی، یقبل قوله فیه بلا بینه» بدون نیاز به اقامه بینه، پذیرفته می شود به این معنا، هر چیزی که تنها به واسطه مدعی دانسته می شود و از طرف او قابل اثبات می باشد، ادعای وی در آن مورد بدون نیاز به بینه پذیرفته می شود. این قاعده مشهور در ابواب مختلف فقه مانند شرکت، نکاح، طلاق و زکات کاربرد دارد و ادله ای مانند روایات، بنای عقلاء، استقرا و تعلیل، اثبات کننده آنند. گاه نپذیرفتن سخن مدعی هرچند شاهدی نداشته باشد، مشکلاتی را به بار می آورد، مسائلی مانند زندانی شدن دائمی وی، ایجاد حرج و ضرر و مشقت های بسیار، تعطیل شدن احکام و گشوده ماندن پرونده ها و به نتیجه نرسیدن دعواها سبب می گردد که قانونگذار و شارع به ادعای مدعی ترتیب اثر دهد و سخن وی را بپذیرد.