سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پروین مرادی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
هیوا علمی زاده –

چکیده:

کشور ایران ازنظرتناسب سطح مناطق خشک باجهان روی کمربند خشک جهان قراردارد و ۴۶/۶ درصد از مساحت آن دارای اقلیم خشک و فراخشک است که این امرباعث تخریب خاک و پدیده گردوغبار میشود و استان خوزستان بهدلیل شرایط خاص ژئومورفولوژی و اقلیمی وهمچنین همجواری با کشور عراق که یکی از کانونهای اصلی ایجاد گردوغبار درکشور است که درمعرض بیشترین مقدار گردوغبار قرار دارد دراین مقاله از روش پرتوسنجی جهت اندازه گیری ذرات گردوغبار استفاده شده است طبق بررسی های انجام شده طی یک روند ۱۰ ساله از سال ۸۰تا۸۹ سال ۸۸ دارای بیشترین گردوخاک بوده و دراین سال خوزستان بزرگترین تولید کننده خرمای کشور کاهش ۶۰درصدی خرما را داشته است تشدید این پدیده درچندسال اخیر خسارات زیادی را دربخشهای مختلف ازجمله کشاورزی و تولیدات دامی به وجود آورده به طوریکه براساس براوردهای صورت گرفته دربخش کشاورزی این پدیده ۴۰تا۵۰ درصد به محصولات کشاورزی آسیب رسانده است براین اساس با توجه به اینکه منشا این پدیده خارجی است لذا برای مقابله با سازگاری با آن نیاز به اتحاد ملی است تا ضمن شناسایی منشا دقیق این پدیده اقدامات اثربخشی جهت کاهش پیامدهای گردوغبار بخصوص در بخش کشاورزی و دامپروری اجرا گردد.