سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید دباغیان امیری – کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، ساختمان جغرافیا ،دانشگاه پیا

چکیده:

روند توسعه طی ۵۰ سال گذشته دارای اثرات مثبت و منفی زایادی یر روی جوامع شهری درسراسر جهان داشته است.یکی ازنگرانی های قا بل تومه افزایش مداوم درجه حرارت شهری تحت عنوان جزیره حرارتی شهری می باشد جزیره حرارتی همانند چتری از هوا م یباشد که اغلب برروی شهریا مناطق ساخت و سازشده قرار داشته و دمای دروه آان گرمتر ازهوای اطراف آن می باشد در دهه های اخیر انتظار می رود تا جزیره حرارتی چالشهای فراوانی برای شهرها ایجادکند ازجمله مواردی که میتوان نام برد سلامت جامعه، رفاه اجتماعی، زیرساخت های شهری تقاضای انرژی و منابع آب می باشد. امروزه یکی از چالشهای بزرگ پیش رویدانشمندان و مهندسان این است که چگونه برای کاهش اثرات مضر جزایر حرارتی شهری و ایجاد شهرهای پایدارتلاش کنند درمرحله اول علت ریشه ای مشکلات و اثرجزیره حرارتی شهری باید تشخیص داده شود و سپس با در نظر گرفتن اثرات جزیره حرارتی در تمام جنبه های محیط های شهری به انجام کاهش اثرات آن پرداخت.