سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین رمضانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف تهران،ایران
داوود رحیمی – دانشکده برق، دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده:

در ابتدای امر مفهوم رفتار آشوبگرانه تنها به عنوان یک مفهوم ریاضی جالب و بحث برانگیز به حساب می آمد و در سیستمهای عملی جایی نداشت ولی با گ ذشت زمان، دینامیکهای
آشوبگرانه در بسیاری از سیستمهای مکانیکی، ارتباطی، رادیویی، لیزری، شیمیایی، زیست شناسی، اقتصادی و پزشکی مشاهده شد و بصورت یک موضوع عملی مورد بررسی قرار گرفت . این مقاله شامل دو بخش است که در بخش اول به ارائه اطلاعات ضروری در مورد آشوب و چگونگی آنترل سیستمهای آشوبگرانه می پردازد و بخش دوم به کاربرد این شیوه های آنترلی در سیستمهایی می پردازد که در هواپیماها بهنگام مواجه با اشیاء پرنده ناشناس ) ) UFO’s دچار نوعی رفتار شبه آشوبی می گردند .