مقاله پدران و پسران به روایت تاریخ و شاهنامه فردوسی خسرو پرویز، شیرویه و شیرین شاهدخت ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در مسکویه از صفحه ۲۹ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: پدران و پسران به روایت تاریخ و شاهنامه فردوسی خسرو پرویز، شیرویه و شیرین شاهدخت ایرانی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ
مقاله شاهنامه فردوسی
مقاله پدران و پسران
مقاله مهر و کین
مقاله آزمندی
مقاله زیاده طلبی
مقاله خسرو پرویز
مقاله شیرویه و شیرین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین زاده سلیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فسانه ها همه خواب آورد، فسانه من           زدیده خواب رباید، فسانه عجبی است
ارتباط گزارش های تاریخ با روایت های شاهنامه فردوسی توسی (هر چند کم رنگ و غبار گرفته است) اما ارتباطی زنده و تنگاتنگ است. تاریخ سرنوشت خونبار پادشاهان و فرمان روایان خودکامه را در سینه خود ثبت کرده و فردوسی حکیم خرد دوست و فرزانه نیز آیین درشت شهریاری و پی آمد آن را به معاصران و آیندگان می نمایاند.
تاریخ و شاهنامه فردوسی بازتاب مهر و کین، روابط اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و … انسان هاست، که در قالب روایات و داستان های شورانگیز و غم بار شاهنامه و تاریخ تجلی نموده و برای هر اندیشمند مایه و درخور تامل و شایسته عبرت است.
پدرکشی و قتل پسر (از نگاه شاهنامه و تاریخ) سخت مذموم است. اما چشم طمع و هوس ازدواج پسر با «زن پدر» سخت نکوهیده است. شیرویه (وارونه فرزند خسرو پرویز) پس از قتل پدر و پانزده برادر خود، در فکر و هوس ازدواج با همسر پدر (شیرین همسر خسرو پرویز) برمی آید. وفای شیرین به خسرو پرویز و کشتن خود در «دخمه خسرو» از روایت های تاریخ و یکی از داستان های بسیار شورانگیز و غم بار و عبرت انگیز است.
این شیرین (همسر خسرو پرویز) چه کسی است؟ از چه دیار است؟ تبارش چیست؟ در این مقاله سعی بر آن است (در حد بضاعت و توان) ارتباط خسرو پرویز با شیرویه و ماجرای شیرویه با شیرین و تبار شیرین را بررسی و در معرض قضاوت صاحب نظران و خوانندگان محترم قرار دهد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.