سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوطالب محمدی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی
زینب بیاتی صداقت – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران.
مرضیه آقاعلی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران.

چکیده:

نگاهی به جنگهای اخیراین حقیقت را آشکار کرد که فقط با تجهیزات نظامی کنونی نمی توان به تنهایی به مقابله با سلاحهای ویرانگردشمن احتمالی آینده پرداخت. بنابراین باید راهبردهای مناسبی طراحی و اجرا شود تا کشور بتواند در مقابل دشمن آینده مقاومت نماید.هدف اصلی این مقاله یافتن راهبردهای دفاع غیر عامل می باشد. برای پاسخ به سوال نخست، ضرورت و اهمیت و اصول دفاع غیر عامل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در قسمت بعد راهبردهای کشورهای مختلف از جمله ایران و چگونگی توسعه دفاع غیرعامل در آن ها توضیح داده می شود. سرانجام در ادامه بحث و نتیجه گیری، پیشنهادها یی ارائه می شود. انتخاب این موضوع از این لحاظ قابل اهمیتاست که تدوین راهبرد دفاع غیر عامل برای جنگ آینده می تواند به تکمیل زنجیره دفاعی کشور کمک مؤثر و قابل توجهی نماید. روش بررسی در مقاله حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد که از طریق مطالعه تجربیات کشورهای مختلف و سعی در مطالعه تطبیقی مطالعات جهانی در این زمینه و مقایسه آن با کشور ایران شده است تا چگونگی دستیابی به این مهم در کشور شناسایی و نقاط ضعف و قوت آن در کشور شناسایی شود؛ نتایج نشان می دهد درکشور ما با وجود موقعیت خاص از نظر ژئوپولتیک در اجرای پروژه های مختلف اقتصادی و عمرانی به موضوع پدافند غیرعامل توجه نشده است و هم اکنون به کار گیری اصول و معیارهای پدافند غیرعامل می تواند به تکمیل زنجیره دفاعی کمک موثر و قابل توجهی نماید.