سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسفندیار دهقانی – کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل از دانشگاه صنعتی مالک اشتر، وزار

چکیده:

موضوع چگونگی استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای فعالیت های مختلف با بهر ه گیری از سیست م های سنجش ازدور و مطالعات جغرافیایی به عنوان یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی ها مطرح م یباشد. اهمیت این موضوع دربخشهای دفاعی دو چندان بوده و یکی از راه های مؤثر در پیشبرد اهداف پدافند غیرعامل به شمار می آید. بنابراین ضروری است درکناردیگر اقدامات کاهش آسی ب پذیری درحوزه دفاع غیرعامل مراکز صنعتی – تولیدی و خدماتی نیروهای مسلح و دیگر دستگاه های اجرایی کشور ، به شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل گستره کشور که ب ه عنوان عناصر فضایی – ملی ب ه صورت مراکز اقتصادی، صنعتی، خدماتی وخطوط ارتباطات و انرژی و تأسیسات زیربنایی ایجاد شده بپردازیم. درموضوعات مطالعات GIS به طور کلی بحث پیرامون شناخت سیستم و کاربرد آن دراهداف ملی ودفاعی– نظامی و سپس شناخت وجمع آوری لایه های اطلاعاتی خواهد بود. بیشترین کاربرد این سیستم هم در پروژه های در حال مطالعه و طراحی اولیه مکان جدید م یباشند و هم در پروژه های در درست اجرا و یا در حال بهر ه برداری چه بلحاظ استفاده از قابلیت ها وپتانسی ل های موجود در پیرامون آن ویا در زمینه های طرح توسعه و یا تغییر کاربری آنها خواهد بود