سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پدرام موسوی – کارشناسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
ایمان الیاسیان – کارشناس ارشد سازه مهندسین مشاور
حسین میسمی – مدیر تحقیقات آب و فاضلاب روستایی اصفهان

چکیده:

د رجنگها و درگیری های امروزی بین نظامی و غیرنظامی تفاوتی وجود ندارد و خطرات ناشی از آن همه را دربرمیگیرد هدف قرار دادن جوامع شهری به منظور تضعیف روحیه وارد آوردن صدمات اقتصادی و از هم گسیختگی نظام اجتماعی صورت میگیرد کشور و ملت ما یکی از قربانیان جنگهای شیمیایی در قرن حاضر است و باید ملاحظات و برنامه های ویژه ای را اعمال نماید به گونه ای که اقدامات پدافند غیرعام لد راکثرزیرساخت ها و حزوه های مختلف اقتصادی صنعتی مراکز حیاتی و شهری و نظامی و …. لحاظ گردد که پاسخگوی تهدیدات آینده باشد دراین بین در کنار سایر مباحث پدافند غیرعامل نظیر استتار، اختفا، فریب و پراکندگی و … ساخت فضاهای امن در مقابل عوامل جنگهای نوین اهمیت بسیاری دارد به هرمحیط فیزیکی که از افراد تجهیزات و تاسیسات در برابر اثرات زیانبار یک تهدید خاص حفاظت نماید پناهگاه اتلاق می گردد.