سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی فرجی –
داود اکبری افخمی –

چکیده:

سرزمین ما ایران بهدلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی همواره در معرض انواع خطرات طبیعی زلزله و سیل و تهدیدات انسان ساز جنگ قرارداشته است و تلفات انسانی و خساراتمالی سنگین متحمل شده است متاسفانه در کشور ما علیرغم پشت سرگذاشتن هشت سال دفاع مقدس و داشتن تجارب ارزشمند در برابر بلایای طبیعی اهمیت بحثا یمنی و امنیت در شهرسازی و معماری چنان که باید موردتوجه قرارنگرفته است و همچنان شاهد ساخت و سازهایی هستیم که بطور روزافزون آسیب پذیری محیطکالبدی را برابر انواع بحران ها افزایش میدهند امروزه با استفاده از برنامه های جامع مدیریت بحران می توان با بکارگیری اقدامات موثر همراه با طرح های کاربردی و حتی الامکان کم هزینه و چندمنظوره در مرحله آمادگی قبل از بحران به میزان زیادی از شدت و گستردگی خسارات و تلفات ناشی از خطرات کاست . ازم همترین این تمهیدات بکارگیری اصول پدافند غیرعامل و ملاحظات معماری و افزایش کارایی است که بایددر سطوح مختلف برنامه ریزی منطقه ای شهرسازی و معماری مورد توجه قرارگیرد.