سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدصادق فتوحی – کارشناس ریاضی محض نهاجا
محمدحسین مسعودی – کارشناس مهندسی عمران و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل

چکیده:

اقدامات پیشگیرانه بمنظور دفع، خنثی کردن ویا کاهش تاثیر اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دستیابی وی به اهداف خودی و همچنین کاهش اثرات حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان، آتشفشان، آتشسوزی و خشکسالی را پدافند غیر عامل می گویند که در راستای نیل به این هدف و کاهش خرابی ها در ابتدای امر و قبل از هر گونه اقدامی ، یافتن مکان مناسب جهت احداثات و طرح های پدافند غیر عامل از اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود . در مبحث نحوه مدیریت بحران ، اصول بسیاری می باید مد نظر قرار گیرد که مقاله های گوناگونی در این رابطه نوشته شده است. یکی از اصول اولیه در مدیریت بحران و انجام اقدامات پدافند غیر عامل ،یافتن مکانهای مناسب و استراتژی بمنظور پیاده نمودن تاسیسات و سازه های ایمن جهت اعمال مدیریت در زمان بحران است . ضمن اینکه در زمان بحران این مکانهای مناسب در جهت بهره برداری مناسب اعضای ستاد بحران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . در این مقاله سعی شده است روش ها و تجهیزات نوین مکان یابی از جملهGIS ،GPS و نرم افزارهای مرتبط با آنها به طور خاص تشریح و نحوه کمک رسانی در بعد مکان یابی بمنظور اجرای طرح های پدافند غیر عامل و مدیریت صحیح بحران با استفاده از این روش ها و تجهیزات ارائه گردد