سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین صباغ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه
حسن امینی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

امروزه شریانهای حیاتی به جز ء لاینفکزندگی جوامع انسانی تبدیل شده اند و فرایند توسعه بدون آنها تقریبا متصور نیست به خاطر گسترش و صنعتی شدن شهرها شریانها نیز گسترش یافته و این گستردگی برپیچیدگی های آنها افزوده است یکی از عوامل اساسی اخلال در نظم و کارکرد شریانهای حیاتی وقوع پدیده زلزله است شریان حیاتی بعلت حجم بالا و وسیع بودن دامنه عملکرد آنها آسیب پذیری بالاییدر برابر زلزله داشته و هرگونه دیررد در بازسازی شریان ها و یا بازسازی بدون توجه به اولویت ها سبب آسیب های اساسی در بعد ساختاری و بعد اجتماعی خواهد شد دراین میان شبکه فاضلاب شهری از اهمیت بسیار بالایی در ساختار مدیریت شهری برخوردار است بررسی سوابق حوادث زلزله ای نشان داده است که پس از وقوع زلزله خسارت زیادی به شبکه فاضلاب وارد می شود و این صدمات مشکلات فراوانی را در جریان زندگی روزمره شهروندان یک شهر ایجادمی کند شکستگی و نفوذ آبهای آلوده فاضلاب به منابع آبی علاوه بر تاثیرات بهداشتی که بر منطقه داشته باعث می شود تا آسیب دیدگاه برا یادامه حیات به آبهای آلوده روی آورند که منجر به اشاعه بیماریهای مهلک و اگیر دار آبی در منطقه می شود.