سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عیسی غلامی کلاکردی – دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی اکبر صفری – دبیر کارگروه نیرو پدافند غیرعامل استان مازندران

چکیده:

تجارب حاصل از جنگهای گذشته نشانگر این واقعیت است که دشمن همواره د رتهاجم خود بمنظور رسیدن به اهداف مقرر درصدد از بین بردن توان اقتصادی سیاسی و شریانهای حیاتی و حساس کشور منجمله تاسیسات برق کشور مورد تهاجم بوده و با اتخاذ استراتژی انهدام مراکز ثقل حیاتی حساس و مهم طرف متخاصم سعی به تسلیم و تسخیر رقیب خود داشته است که نمونه بارز آن درجنگ متحدین علیه کشور عراق جنگ اول خلیج فارس و … را شاهد بودها یم لذا با توجه به نظریه واردن مشاهده می گردد که نیروگاه ها و پستهای قوی برق در حلقه دوم قرار دارند بنابراین حفاظت و رعایت ملاحظات پدافند غیرعام لدر اینگونه تاسیاست امری اجتناب ناپذیر می باشند.