سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهناز امیرپور – استادیار دانشگاه آزادقوچان
حمید فنایی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم ارتباطات

چکیده:

جنگ یکی ازعناصر پایدارتاریخ بشری است بطوریکه جامعه شناسان آن را بعنوان یک پدیده و واقعیت اجتماعی قلمداد نموده اند تجارب حاصل ازجنگهای گذشته موید این نظریه است که کشورهای مهاجم کانون توجه خود را به بمب باران و انهدام مراکز حیاتی و حساس معطوف نموده تاخسارت کلان و قابل توجهی را وارد نماید از این رو توانایی دفاع درمقابل تهاجامات بیگانگان بدون بهره گیری از سلاح و درگیری های مستقیم درعصر حاضر بزرگترین امتیاز یک جامعه محسوب می شود همیشه مراکز و تاسیسات حساس و پراهمیت کشور می باشند که درصورت حمله و بمب باران و انهدام آنها صدمات جدی به نظام اجتماعی سیاسی نظامی کشوروارد می شود و آن را با مخاطره جدی روبرو می کند ازجمله زیرساخت ها مانندبهداشت و درمان انرژی ارتباطات تغذیه امنیت و غیره نقاط اسیب پذیر بشمار می آید شایان ذکر است که درنظر ها و دکترین نظامی می گویند کسی که اولین ضربه را میزند برنده نیست بلکه کسی که آخرین ضربه را تحمل می کند برنده است.