سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید ملکی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
عبدالرحیم کاوندی – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا

چکیده:

دفاع ازشهر دربرابر تهاجم دشمن ازدیرباز فکروذهن انسان را به خود مشغول داشته است مکان یابی شهرهای اولیه درنقاط مرتفع و قابل دفاع ازاصول اولیه دفاعی و طراحی شهرها بوده است شهرهای مرزی که بعنوان حفاظ و نقطه قابل اتکاسرزمینی میب اشند مساله دفاع ضروریتر است رعایت اصول پدافند غیرعامل میتوانددرکاهش خسارت ناشی ازحملات دشمن درشهرهای مرزی موثر شود اصول پدافند غیرعامل یکی از راهکارهای منطقی درجلوگیری از اسیب به بافت شهری و تاسیسات و تجهیزات شهری درشهر مرزی و تقویت امنیت ملی و شهر گردد.