سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد صحرائی جویباری – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
میثم بحیرایی –
داوود حاتمی –

چکیده:

منظور ازپدافند غیرعامل شهری مجموعه اقداماتی است که بدون نیاز به کاربرد تجهیزات نظامی و صرفا برمبنای برنامه ریزی و طراحی معماری و با ارائه تمهیداتی درفرم ساختمان نماهای جانبی بازشوهای خارجی و سیرکولاسیون داخلی درپی محدودنمودن آسیب های ناشی از انفجار تهدیدات نظامی سیل زلزله و بهبود قابلیت های فضای کالبدی به منظور تامین محافظت از جان افراد و به حداقل رساندن تلفات جانی ناشی از خطرات درشهرها می باشد درپژوهش حاضر با توجه به تشابه هایی که دربرخی انواع خطرات طبیعی و تهدیدات انسان ساز یافت می شود جهت کاهش خطرپذیری به ارزیابی خطرات بالقوه درهرمکان تمهیدات بهینه پدافند غیرعامل کاهش خطرپذیری انواع خطرات و سوانح پرداخته ایم کاهش خسارت ناشی از زلزله سیل و لرزش موج انفجار بمب و غیره از مهمترین این کارکردها میب اشند این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ازطریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی تهیه گردیده است.