سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ابتهاج – شرکت توزیع نیروی برق اردبیل
جعفر نصرتیان اهور – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن ایزدی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به تغییرات مستمر بار در شبکه، تعیین تلفات و عدم تعادل ولتاژ به صورت لحظه ای با استفاده از روشهای اندازه گیری
شناخته شده میسر نمی باشد . مطالعه پخش بار یکی از مطالعات پایه ای شبکه های الکتریکی می باشد که با استفاده از اطلاعات نقاط بار
شبکه، پارامترهایی نظیر ولتاژ نقاط بار، جریان عبوری از هر بخش، میزان تلفات فیدر را مشخص می نماید . شبکه های فشار ضعیف،
مشترکین گوناگونی را تغذیه می کنند که هر یک دارای رفتارهای مختلف و میزان مصرف متفاوتی می باشند که با توجه به تعداد قابل
توجه مشترکین اطلاع از میزان مصرف هر یک از مشترکین به طور همزمان عملا امکان پ ذیر نیست. اغلب نرم افزارهای مهندسی مطالعات
شبکه در خصوص پخش بار نامتقارن شبکه های فشار ضعیف توزیع، به دلیل فقدان اطلاعات مربوط به نقاط بار شبکه قادر به انجام پخش
بار نامتقارن نمی باشند و با ملاحظات تقریبی تخصیص بار و به روش متقارن پخش بار را انجام می دهند . در این مقاله روشی جهت
تخمین میزان مصرف هر یک از مشترکین ارائه و مبتنی بر آن مطالعه پخش بار برای دو فیدر نمونه واقعی فشار ضعیف انجام می شود که
نتایج حاصل به مقادیر اندازه گیری شده واقعی بسیار نزدیک است.