سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن غریب پور – دانشگاه تهران
مهرداد فصیحی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود علی اکبرگلکار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله سعی شده است که پس از تحقیق و بررسی روشهای مختلف پخش بار شبکه های توزیع ، الگوریتمی تهیه شود که برای حل اکثر شبکه های توزیع ، مخصوصا شبکه های شعاعی و حلقوی ضعیف ، مناسب باشد. روشهای متفاوت حل شبکه های توزیع مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روشی که از نظر سرعت و دقت مناسب شبکه های توزیع است ، پیشنهاد شده است . روش پیشنهادی در پخش بار روش پسرو-پیشرو است که نسبت به سایر روشها ساده تراست ، از سرعت همگرایی مطلوبی برخوردار است و به دلیل عدم تعریف ماتریسهای مرتبه بالا ، نیاز به حافظه کمتری دارد . این روش توسعه یافته روش پسرو-پیشرو است که با استفاده از روش تصحیح جریان نقاط شکست ، برای شبکه های حلقوی ضعیف نیز تعمیم داده شده است. روش پیشنهادی برای مطالعه چند نوع شبکه شعاعی و حلقوی ضعیف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل با خروجیهای حاصل از روشهای دیگر نظیر نیوتن-رافسون روی شبکه های یکسان مقایسه گردیده که برتری روش پیشنهادی نسبت به روشهای معمول از نظر سرعت و دقت و حجم حافظه مصرفی کامپیوتر تایید گردیده است