مقاله پخش بار راکتیو بهینه چند هدفه با استفاده از روش برنامه ریزی غیرخطی آمیخته به عدد صحیح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سیستم های قدرت الکترونیکی از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: پخش بار راکتیو بهینه چند هدفه با استفاده از روش برنامه ریزی غیرخطی آمیخته به عدد صحیح
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پخش بار راکتیو بهینه
مقاله کمینه سازی تلفات
مقاله برنامه ریزی غیر خطی آمیخته به عدد صحیح
مقاله الگوریتم OA/ER/AP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: لشکرآرا افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اساسا مساله تامین توان راکتیو بهینه در شبکه قدرت توسط تپ چنجر تحت بار، ظرفیت بهینه خازن، ولتاژ ژنراتورهای تحت بار ثابت و یکنواخت کنترل می شود. در این مقاله یک روش بهینه سازی چند هدفه برای مساله پخش بار راکتیو بهینه با استفاده از روش محدودیت e برای فرمول بندی برنامه ریزی ریاضی وار چند هدفه (MMP) ارائه شده است. توابع هدف مدل پیشنهادی شامل بهینه کردن هزینه سوخت ژنراتورها، تلفات توان اکتیو و بارپذیری سیستم می باشد. به خاطر اینکه متغیرهای کنترل، متغیرهای گسسته می باشند (توان راکتیو خروجی بانک های خازنی و نسبت تپ ترانسفورماتورها)، پخش بار راکتیو بهینه به عنوان یک مساله برنامه ریزی غیرخطی آمیخته به عدد صحیح فرمول بندی شده است. تنظیمات بهینه تپ ترانسفورماتورها مستقیما در معادلات ماتریس ادمیتانس شبکه تعیین شده است، زیرا که ماتریس ادمیتانس در پیکره بهینه سازی به عنوان قیود تساوی اضافی ایجاد می شود. برای نشان دادن کارایی روش پیشنهادی، نتایج با موارد تک هدفه، دو هدفه و سه هدفه مقایسه شده اند. الگوریتم پیشنهادی OA/ER/AP در GAMS مدلسازی و با استفاده حل کننده DICOPT برای تولید جواب های بهینه پارتو حل شده است. در این تحقیق یک ابزار تصمیم ‎گیری فازی جهت انتخاب بهترین جواب مصالحه ‎ای از بین جواب ‎های پارتو طراحی گردیده‎ است. الگوریتم پیشنهادی روی سیستم آزمون ۱۴ شینه IEEE اجرا شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی بطور موثری قادر به کنترل پخش بار راکتیو و بهینه نمودن توابع هدف مورد نظر می باشد.