سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میلاد صمدی شادلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، باشگاه پژوهشگران، بجنورد، ایران
احسان داودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، باشگاه پژوهشگران، بجنورد، ایران.
جلیل پاکدامن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، باشگاه پژوهشگران، بجنورد، ایران
هادی رحمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، باشگاه پژوهشگران، بجنورد، ایران

چکیده:

به منظور توزیع مناسب منابع توان رأکتیو در شبکه قدرت روش های زیادی ارائه شده است. اهمیت این موضوع و تأثیر مستقیمی که بر کنترل توان در شبکه دارد، ارائه یک روش مفید، دقیق و ارزان را می طلبد. در این مقاله یک روش مؤثر و کارا برای توزع بهینه توان رآکتیو در شبکه بر اساس الگوریتم تکامل تفاضلی ارائه شده است که به طور هم زمان مسئله پخش بار اقتصادی را هم در شبکه قدرت حل می نماید. تابع هدف در مسئله توزیع توان رآکتیو متشکل از ۳ پارامتر اصلی است که بر مقدار توان رأکتیو شبکه قدرت تأثیر مستقیم می گذارند که عبارتند از : تلفات اکتیو، پروفیل ولتاژ و پایداری ولتاژ. تابع هدف مسئله پخ بار اقتصادی هم مینیمم سازی هزینه سوخت است که برای سادگی تابعی درجه ۲ از توان تولیدی نیروگاه ها در نظر گرفته شده است. در پایان هم الگوریتم پیشنهادی روی یک شبکه ۱۲ باس پیاده سازی شده و نتایج آن ارائه گردیده است.