سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین جلالیان – دانشجوی کارشناسی ارشد برق
حسن براتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
امیرحسین رحمانی – دوره دکتری گروه برق

چکیده:

دراین مقاله استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه جهت پخش بار بلادرنگ بهینه چندهدفه جهت ایمن تر شدن شبکه قدرت در حین بهره برداری پیشنهاد شدهاست گرفتگی خطوط سیستم های قدرت دربازار برق موجب افزایش هزینه تولید ودرنتیجه افزایش قیمت برق میگرددضمن اینکه درچنین شرایطی با بهره برداری از شبکه درنقاط مرزی خطر آسیب پذیری سیستم قدرت بالا می رود بنابراینیک مصالحه بین کاهش فلوی عبوری از خطوط و هزینه تحمیلی ناشی از این کاهش صورت میگیرد این مصالحه توسط پخش بار بهینه چندهدفه انجام می شود از آنجایی که پخش بار بهینه چندهدفه یکمساله کاملا غیرخطی است حل آن نیاز به حافظه و زمان طولانی دارد دراین پژوهشاز شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه جهت پخش بار بهینه چندهدفه بلادرنگ استفاده شده است روش ارایه شده برروی شبکه استاندارد ۳۰ شین IEEE پیاده سازی و نتایج حاصل دقت و سرعت شبکه عصبی را درحل بلادرنگ این مساله نشان میدهد.