سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان برزنونی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نعمت اله چنگیزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
نوشین شیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
محمدرضا دسترنج – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

دراین مقاله برای حل اقتصادی سیستم های تولید همزمان که با استفاده از چندین ژنراتور به مشتریان خاصی باس بارها از طریق قرار داد دو جانبه تحویل داده می شود از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شدها ست دراین روش محدودیت های سیستم دو جانبه در تولید همزمان د ر نظر گرفته شده و پارامترهای الگوریتم ژنتیک برای عملیات همگرایی بررسی می شوند و نیز سیستم ۳۰ با سه نمونه IEEE برای تست الگوریتم مورد بررسی قرار میگیرد.