سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحمید حسینی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی خردمندی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله روشی برای توزیع اقتصادی بار در سیستمهای تجدید ساختار شده از دید بهره بردار مستقل سیستم ISO) ارائه شده است . در روش پیشنهادی علاوه بر هزینه سوخت نیروگاهها، هزینه های انتقال سیستم نیز منظور گردیده است . برای پخش بار اقتصادی محدودیت حداقل و حداکثرتوان تولیدی نیروگاهها و محدودیت حرارتی خطوط انتقال و نیز محدودیتRamp Rate نیروگاهها اعمال شده است. روش مگاوات مایل برای محاسبه هزینه انتقال مورد استفاده قرار گرف ته است . برای بهینه سازی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است و در نهایت شبیه سازی بر روی شبکه تست ۳ باس IEEE انجام شده است.