سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز پورمند – دانشجوی کارشناسی ارشد برق-قدرت دانشگاه تبریز-شرکت پارس خودرو
ابراهیم بابایی – عضو هیئت علمی گروه برق- قدرت دانشگاه تبریز

چکیده:

پخش بار اقتصادی یکی از چالش انگیزترین مسئله های سیستم قدرت می باشد و الگوریتم های متفاوتی در مقاله های مختلف برای حل بهینه این مسئله ارائه شده است.اما الگوریتم ژنتیکی GA بدلیل قابلیت جستجوی سراسری و توانمندی،بسیاردقیق تر از دیگر روش ها می باشد.این مقاله ارائه دهنده رویکردی ژنتیکی – فازی برای حل مسئله پخش بار اقتصادی و بررسی دقت و سرعت آن در مقایسه با الگوریتم ژنتیک می باشد.که جهت کاربردی به نظر رسیدن این رویکرد کاهش میزان آلودگی ناشی از نیروگاهها نیز به عنوان جزیی از اهداف مسأله در نظر گرفته شده و به همین علت همزمان با پخش بار اقتصادی پخش آلودگی نیز انجام میشود.