سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پویا تدین رودی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
حمزه احراری رودی – دانشگاه بیرجند
سعید علیشاهی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
مریم رمضانی – دانشگاه بیرجند

چکیده:

انرژی باد برخلاف بسیاری از دیگر منابع انرژی تجدیدپذیر، قابلیت تولید انرژی الکتریکی در حد وسیع را از طریق نصب توربین های بادی دارا می باشد. ابزار مورد استفاده برای محاسبه تلفات و ولتاژ باسهای مختلفشبکه، انجام پخش بار می باشد. با توجه به ماهیت تصادفی باد و در نتیجه توان تولیدی متغیر آن و همچنین متغیر بودن میزان بار در شبکه، استفاده از روشهای پخش بار احتمالاتی برای سیستم های مبتنی بر نیروگاه بادیتوجیه پیدا می کند. در این مقاله پخش بار احتمالاتی مبتنی بر روش دسته بندی داده ها با در نظر گرفتن توأمان توان خروجی توربین های بادی و تغییرات بار انجام شده است.کارایی روش ارائه شده بر روی شبک هی ۳۳ باسه ی نمونه IEEEمورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصله با انجام پخش بار مبتنی بر روش مونت کارلو مقایسه گردیده است