سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدتقی بطحایی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمیدرضا ایزدفر –

چکیده:

دراین مقاله مدل ریاضی پخش بار شبکه های توزیع نامتعادل با درنظر گرفتن اثرزمین بررسی شده است که باتکیه برمعادلات کارسون و نیز با توجه به فرمولهای چگالی جریان درهرسیم حامل جریان به نتایجی قابل قبول درمورد زمین کردن سیم نول می رسیم ازآنجا که تشریح چگونگی پخش جریان و حل معادلات الکترومغناطیسی زمین بسیارپیچیده و مشکل است بیان دقیق معادلات زمین دربرابرعبور جریان از آن غیرممکن بنظر می رسد از طرفی نادیده انگاشتن نول زمین شده نیز درنتایج پخش بار ممکن است تاثیرگذار باشد پس از معرفی روشی سریع و آسان برای پخش بارشبکه های شعاعی نتایج پخش بارشبکه ای نمونه دردوحالت زمین شده و زمین نشده شبیه سازی و پیوست میگردد.