سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل علیخانی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
شهرام جدید – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمدعلی موسوی –

چکیده:

مسئله پخش باراقتصادی درحضور نیروگاه های بادی به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن و نوسانات نیروی باد یک مسئله کاملا پیچیده می باشد دراین مقاله برای حل بهینه این مساله از سه الگوریتم ژنتیک جستجوی الگو PatternFmincon Search استفاده شدهاست تعدادزیادی از ویژگیهای غیرخطی ژنراتور نظیر محدودیت های نرخ شیب اثرات نقطه ای دریچه و تابع هزینه ی غیرمسطح برای واقعی تر نمودن مساله پخش بار اقتصادی درنظر گرفته شدهاست این مساله درصورت حضور و یا عدم حضور نیروگاه های بادی حل شده است و نتایج بدست آمده ازهرکدام از الگوریتم ها با یکدیگر مقایسه شده اند.