سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده اعظم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فرهاد الیانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد معانی جو – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی اصغر سپاهی گرو – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

مجموعه افیولیتی صحنه بعنوان بخشی از توالی افیولیتی موجود در زو ن جوش خورده زاگرس محسوب می گردد بطور کلی لیتولوژی های موجود در ناحیه بخش گدازه های بالشی، دلریت، گابرو و پلاژیوگرانیت می باشند پلاژیوگرانیت ها بخش کوچکی از توالی افیولیتی این منطقه را شامل می شوند دراین سنگها کوارتز کانی های اوپک و پلاژیوکلاز گاهی تا بیش از ۶۰% کانی های مدال سنگ را تشکیل می دهندن در پلاژیوگرانیت ها بافتهایی مانند همرشدی کوارتز برروی پلاژیوکلاز گرانولار و گلومروپورفیری مشاهده می گردد لیتولوژی های موجود در منطقه تحت تاثیر دگرسانی قرارگرفته اند فرسایش پوست پیازی در پلاژیوگرانیت ها دراین منطقه نمایی مانند پیلولاوا به آنها داده است. که این امر باعث شده که در نقشه ۱/۱۰۰۰۰۰ هرسین به عنوان پیلولاوا بررسی شوند.