سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شاهو کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم ته
پوریا کتابی – دانش آموخته کارشناسی ارشد پترولوژی
ابراهیم امانتی – دانش آموخته کارشناسی ارشد پترولوژی

چکیده:

توده گرانیتوییدی شیخ چوپان متشکل از سنگهای گرانیتی، گرانودیوریتی و دیوریتی می باشد که کانی های اصلی آن در کل عبارتند از: کوارتز، پلاژیوکلاز و پتاسیم فلدسپار، کانی های فرعی غالب نیز شامل آپاتیت، زیرکن، اسفن، کانی های اپک، و مگنتیت می باشند در اثر دگرسانی و تاثیر نیروهای تکتونیکی کانی های ثانویه کوارتز کلریت اپیدوت کانی های رسی سریسیت دراین توده به وجود آمده است همچنین شواهد دگرشکلی از جمله خاموشی موجی در کوارتز ریزدانه و زیردانه ها و سیگموئیدی های کوارتز، خمش و شکستگی در پلاژیوکلاز پرتیت های شعله ای جهت گیری کانی های ورقه ای و … دراین سنگها دیده می شود بافت غالب سنگها گرانولار می باشد کانی های آمفیبول و بیوتیت دراین توده را میتوان کانی های تیپ نامید. دایکهای ریولیتی آپلیتی و میکروگابرویی آنها را قطعه کرده استو انکلاوهای میکروگرانولار مافیک دراین توده مشاهده می شوند.