سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضوان هاشمی – گروهزمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ایران
رضا زارعی سهامیه – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان
محمدرضا هزاره – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
امین پناهی –

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۲۴۰ کیلومتری جنوب غرب کرمان واقع شده است از لحاظ زمین ریخت شناسی منطبق با منطقه نیمه کوهستانی است و دارای آب وهوای کوهستانی می باشد از لحاظ ساختاری متعلق به پهنه ساختاری ارومیه – دختر می باشد مطالعات سنگ شناسی نشان میدهد که سنگهای منطقه آتشفشانی کالک آلکالن ، آندزیت ، ماسه سنگ و کلریت شیست می باشند مهمترین فنوکریست های موجود در آن عبارتند از: کوارتز، فلدسپات، کلریت، بیوتیت ومسکویت است مطالعات میکروسکوپی ۲۲ نمونه مقطع صیقلی نشان میدهد که مالاکیت، مگنتیت، گوتیت، کوولیت، کاکوپیریت، لیمونیت و هماتیت از کانی های شاخص منطقه مورد مطالعه است.