سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز طوطی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
رضوانه جمالی آشتیانی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
جمشید حسن زاده – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال شهرستان تفرش از توابع استان مرکزی واقع شده است. توالی ضخیمی از توف های سبز کرج در منطقه تفرش با سن ائوسن وجود دارند که دچار دگرسانی هیدروترمال فراگیر شده اند. مطالعه حاضر نشان می دهد که این توف ها مشتمل بر لیتیک توف، کریستال توف و ویتریک توف می باشند. مطالعات میکروسکوپی و آنالیزهای میکروپروب EMPA پراش پرتو ایکس XRD میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM نشان می دهد که مهمترین کانی های ثانوی تشکیل شده در این توف ها شامل سریسیت، کلسیت، کلریت، آلبیت، آنالسیم، اپیدوت. پرهنیت پومپلئیت می باشند. با توجه به بررسی های کانی شناسی در مطالعه حاضر، بنظر می رسد توف های منطقه شمال تفرش بشدت تحت تاثیر دگرسانی قرار گرفته و بویژه در بخش های قاعده ای دچار دگرگونی تدفینی شده اند.