سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید هادی خاتمی شال – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه اصفهان
حمید رضا پاکزاد – دکترای رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
عبدالرزاق جباری – دکترای پترولوژی، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
هادی شمس آبادی – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

کانسار بنتونیت تاقدیس آبگرم چاهریسه در بالاترین قسمت سازند قرمز پایینی در این منطقه، و بلافصل این سازند با سازند قم قرار گرفته است و از نظر زون بندی ساختمانی- رسوبی در نوار سهند- بزمان واقع شده است. این کانسار فاقد لایه بندی است و بصورت تپه ماهورهایی در مجاورت آهکهای زرد رنگ سازند قم دیده می شود. بررسیهای حاصل از پراش پرتو ایکس نشان داد که بیش از ۸۵ % حجم نمونههای بنتونیتی را کانی رسی مونت موریونیت تشکیل داده است. بر اساس دادههای حاصل از مطالعهی مقاطع میکروسکپی سنگ مادر و داده های ژئوشیمیایی حاصل از آنالیز XRF منشا این کانسار خاکسترهای آتشفشانی با ترکیب آندزیت است. نمودارهای ژئوشیمیایی بیانگر این هستند که سنگ مادر این کانسار در محدوده ی سنگ های با ترکیب شمیایی حدواسط و ساب آلکالن هستند.