سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند، بیر
محمدحسین زرین کوب – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
سیدسعید محمدی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند

چکیده:

منطقه فریزنوک در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال باختر بیرجند و در بخش شمالی زون سیستان قرار گرفته است.در این منطقه مجموعهای از سنگ های نیمه عمیق در درون مجموعه افیولیت ملانژی کرتاسه و نهشته های تیپ فلیش پالئوژن رخ دادهاند. این سنگها شامل دیوریت پورفیری و کوارتز دیوریت پورفیری می باشند . بافت غالب آنها پورفیری با زمین های دانه ریز است. فنوکریستهای این سنگ ها پلاژیوکلاز و هورنبلند م ی باشند .پلاژیوکلازها از نوع آندزین و دارای منطقه بندی اند که بیانگر نبود تعادل کامل بین ماگما و این کانی در حین تبلور است. برخی از پلاژیوکلازها به کربنات کلسیم و کانی رسی دگرسان شده اند . علی رغم شباهت پتروگرافیزیادی که سنگ های نیمه نفوذی دو منطقه فریزنوک و رچ با همدیگر دارند اما خصوصیات ژئوشیمایی آنها کمی متفاوت است. سنگ های منطقه رچ شبه آداکیتی می باشند ولی سنگ های منطقه فریز نوک کالک آلکالن عادی می باشند،بر اساس نتایج ژئوشیمیایی سنگ های منطقه فریزنوک از LREE غنی وازHREE تهی شده اندوازنوع مرتبط با کمانهای پس برخوردی می باشند.