سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده معصومه کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه بیرجند
محمدحسین زرین کوب – عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
سیدسعید محمدی – عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی، سنگ های ساب ولکانیک منطقه زرگر از نوع دیوریت پورفیری می باشند. این سنگ ها از نظر کانی شناسی از پلاژیوکلاز، کوارتز، آمفیبول و بیوتیت تشکیلشده اند. ماگمای تشکیل دهنده سنگ های منطقه ساب آلکالن و از نوع کالک آلکالن است. نمونه های مورد بررسی در نمودار عناصر خاکی بهنجار شده نسبت به کندریت از عناصرLREE نسبت به عناصرHREE غنی شدگی نشان می دهند. در نمودار عناصر کمیاب بهنجارشده نسبت به گوشته اولیهنیز عناصرLILنسبت به عناصرHFS غنی شدگی نشان می دهند. شواهد کانی شناسی، سنگ شناسی و ژئوشیمیایی نشان می دهد که محل تشکیل این سنگ ها با حاشیه فعال قاره ای مطابقت دارد.