سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد بومری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه سیستان و بلوچستان
فاروق عالیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

دشت سمسور در ۲۱۴ کیلومتری جنوب غرب زاهدان در قسمت شرقی بلوک لوت و در حاشیه ی زون فیلیشی شرق ایران و گسل نصرت آباد قرار دارد دراین ناحیه برونزدهایی از کرتاسه زیرین تا کواترنر مشاهده میشود توده های آذرین اکثرا به شکل توده های کوچک و گاهی به صورت دایک هم روند گسل نصرت آباد رخنمون دارد این منطقه بسیار گسلیده و گسلها نیز روندی مشابه گسل نصرت آباد در شرق توده می باشد برطبق مطالعات مقاطع نازک و آنالیزهای ICP XRF XRD داده های جدیدی بدست آمد که نشان دهنده سنگهایی در حد آندزیت و در بعضی قسمت ها گرانودیوریت – تونالیت و معادلهای خروجی آنها است دگرسانی پروپلیتی دگرسانی غالب است غنی شدگی در عناصر Th , U ,Nb , Sr دیده می شود.