سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن محسنی – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
محمد حسین قبادی – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

سازند آسماری در محدوده سد شهید عباسپور از نظر پتروگرافی و ژئوشیمیایی مورد بررسی قرارگرفت. نمونه های پتروگرافی پس ازتهیه برشهای نازک با محلول آلیزارین قرمز رنگ آمیزی شدند تا بلورهای کلسیت و دولومیت از هم قابل تشخیص باشند. مطالعه پتروگرافی و بررسیهای XRD و آنالیز XRF نمونههای سازند آسماری نشان داده است که سه دسته کلی سنگ کربناته در این سازند وجود دارند. پدیده دولومیتی شدن در این آهکها سبب تشکیل دولومیت ریز بلور یوهدرال با فراوانی متغیر تا حد تشکیل سنگ کامل دولومیتی (دولوستون) گردیده است. از نظر کریستالوگرافی این بلورها درجه بلورین خوبی دارند. این موضوع در peak واضح نمودار پراش پرتو ایکس آنها مشخص است. هرچند وفور اینکلوژن در بخش میانی بلورها و اندازه آنها بیانگر تبلور مجدد (ثانویه) ریز بلورهای اولیه است. فرایندی که سبب افزایش نظم بلورین و اندازه آنها گردیده است. وجود مقداری گل آهکی ریز بلور(میکرایت) در لابلای بلورهای دولومیت نیز نشان می دهد که فرایند دولومیتی شدن در اثر نفوذ سیالات شور غنی از Mg++ به درون رسوبات گل آهکی احتمالا آًراگونیتی روی داده است. میزان بالای یون Sr++ تا حد ۷۷۰۰ ppm در این نمونهها نیز میتواند به همین دلیل باشد. مشابه چنین وضعی درحال حاضر در سواحل جنوبی خلیج فارس در حال روی دادن است.