سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم شایان مهر – دانشکده علوم زمین ،گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سیدمحمد پورمعافی –
منصور قربانی –
خلیل اللهیاری –

چکیده:

سنگهای آتشفشانی شمال و جنوب دریاچه حوض سلطان واقع در شمال قم با سن ائوسن، بخش کوچکی از ولکانیسم ترشیری ایران است که جزء کمربند ماگمایی ارومیه- دختر محسوب می شود. این سنگها آتشفشانی به دو گروه گدازه و سنگ-های پیروکلاستیک تقسیم می شوند. بر اساس مطالعات پتروگرافی، بافت سنگهای آتشفشانی عموما پورفیریک با خمیره میکرولیتی و شیشه است. این سنگها در محدوده سری کالک آلکالن و کالک آلکالن پتاسیم بالا قرار گرفته و درنتیجه فرورانش اقیانوس نئوتتیس به زیر صفحه ایران، در برخورد صفحه ایران و عربستان به وجود آمده اند. بر اساس الگوی نمودارهای نرمالیز شده عناصر ناسازگار نسبت بهN-MORBو کندریت، سنگهای آتشفشانی کالک آلکالن منطقه، غنی شدگی از عناصر LREE LILE و تهی شدگی از عناصرHFSE و HREE را نشان می دهند. این ویژگی ژئوشیمیایی خاص ماگماهای کالک آلکالن کمان های آتشفشانی است