سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین رشیدی رنجبر قربان ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عباس مرادیان – دانشیار گروه کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه باهنر کرمان
علیخان نصراصفهانی – استاد یار گروه کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگ
زهره غلامی فشارکی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

محدوده مورد بررسی بخشی از کمربند ارومیه دختر در شمال شهرستان شهر بابک واقع شده است. سنگ های ولکانیکی مورد مطالعه شامل داسیت، ریوداسیت، آندزیت ،تراکی آندزی وبازالت می باشند و از نظر کانی شناسی ازپلاژیوکلاز زونه، فلدسپات آلکالن، بیوتیت، آمفیبول وگاهی کوارتز تشکیل شده اند. و دارای بافت پورفیری، میکرولیتی و هیالو پورفیری هستند. به لحاظ ژئوشیمیایی این سنگ ها نسبت به MORB از عناصر LILE غنی و از عناصر HFSE تهی شده اند و مشخصات سنگهای کالک آلکالن مرتبط با قوس های آتشفشانی را نشان می دهند آنومالی های منفی عناصر Ti و Nb و غنی شدگی از عناصر LILE دلیلی بر منشاء گرفتن ماگمای بوجود آورنده این سنگ ها از ذوب بخشی درجه پائین یک گوشته غنی شده در بالای یک زون فرورانش است