سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هاجر غلامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
علیخان نصراصفهانی – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
جمشید احمدیان – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

توده نفوذیگرانیتوئیدی کلاه قاضی در شمال وشمال شرق مهیار واقع شده است و بخشی از زون ساختاری سنندج -سیرجان می باشد. این پلوتون با سن احتمالی ژوراسیک بالایی شیلهای ژوراسیک زیرین را قطع کرده و آهک های کرتاسهزیرین با ناپیوستگی بر روی آن قرار گرفته اند. توده نفوذی شامل ۴ گروه سنگی که به ترتیب فراوانی شامل گرانودیوریت، گرانیت ،گرانیتوئید غنی از کوارتز و تونالیت می باشد. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی، سنگهای این توده دارای ماهیتکالکوآلکالن و پرآلومین بوده و ماهیت منیزین دارد. بر اساس مطالعات کانی شناسی،سنگ شناسی و ژئوشیمیایی توده مذکور از انواعS می باشد. این ماگما می تواند از ماگمای اولیه حاصل از ذوب بخشی درجه کم پوسته قاره ای و در یک محیط همزمان با برخورد حاصل شده باشد. ویژگی های ژئوشیمیایی و ترکیبات کانی شناسی توده کلاه قاضی بر مبنای تقسیم بندی( باباریان، ۱۹۹۹ ) نشانگر تعلق آن به گرانیتوئیدهای نوع CPG است. احتمالا این توده طی فرآینده برخورد صفحه عربستان به ایران مرکزی تشکیل شده است.